Osoby, zainteresowane programem organizowanym przez AuPair.pl, biorą udział w kompleksowej procedurze. Wszystkie Au Pair muszą mieć doświadczenie w opiece nad dziećmi zdobyte poza swoją rodziną. Z każdą Au Pair przeprowadzany jest wywiad w języku angielskim (tzw interview) przez przedstawiciela AuPair.pl. Kandydatka na Au Pair musi także pomyślnie przejść test psychologiczny, test ze szkolenia przygotowującego na stanowisko Au Pair, a także dostarczyć referencje opieki nad dziećmi, opinię o kandydacie, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz zaświadczenie o niekaralności. 

Aby zostać Au Pair w USA należy spełnić poniższe warunki:

 • wiek 18-26 lat - w przypadku mężczyzn: 21-26 lat
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • udokumentowane doświadczenie w opiece nad dziećmi - bardzo mile widziane referencje opieki nad dziećmi od 1 do 24 miesięcy
 • prawo jazdy
 • brak nałogów
 • dobry stan zdrowia
 • uczciwość, odpowiedzialność i dojrzałość psychiczna
 • ukończona przynajmniej szkoła średnia
 • stan cywilny wolny oraz brak własnych dzieci
 • chęć poznania języka angielskiego i kultury amerykańskiej
 • niekaralność