Słowo "Au Pair" pochodzi z języka francuskiego i oznacza "wzajemność" lub "równy do". W naszym rozumieniu chodzi o wzajemną pomoc - Ty pomagasz rodzinie goszczącej w opiece nad dziećmi i w drobnych pracach domowych, Oni z kolei traktują Ciebie jak członka swojej rodziny, co daje Ci możliwość życia w zupełnie nowym kraju i środowisku. Poznajesz ich kulturę i masz wspaniałą szansę na naukę języka obcego.