Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia/AuPair.pl szanuje Twoje prawo do prywatności.

Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Poniższa Polityka Prywatności informuje, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane, jak długo i w jakim celu przetwarzamy, komu udostępniamy dane oraz jakie prawa Tobie jako użytkownikowi przysługują.

 1. Administratorem danych osobowych jest biuro Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, z siedzibą w Toszku 44-180, przy ulicy Gliwickiej 32.

 2. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność na danych osobowych, wykonywana zarówno w sposób zautomatyzowany jak i nie, np. gromadzenie danych jaki i ich tłumaczenie, analizowanie, udostępnianie, przechowywanie, archiwizowanie, porządkowanie lub usuwanie.

 3. Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej takie jak:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe m.in.: adres zamieszkania/zameldowania, email, numer telefonu

 • data i miejsce urodzenia

 • informacje dotyczące rodziny, zainteresowań, hobby

 • status związku, narodowość, religia

 • informacje dotyczące edukacji i wykształcenia

 • dane medyczne/zdrowotne

 • informacje z KRK

 • dane paszportu, dowodu, prawa jazdy, wizy, dane z polisy ubezpieczeniowej, zdjęcia

 • informacje techniczne, czyli informacje zbierane przy pomocy plików cookie, Google-analytics oraz Facebook-pixel (preferencje, IP komputera, dane dotyczące lokalizacji).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją programu AuPair na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,d i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane przetwarzamy w celu:

 • umożliwienia korzystania z usług – zainicjowania i realizacji programu Au Pair

 • wysyłania faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od użytkownika

 • korespondencji mailowej i telefonicznej

 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności pocztą elektroniczną/telefonicznie

 • przesyłania nie marketingowej komunikacji handlowej

 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi/dotyczącymi Użytkownika

 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom

 • administrowania naszą stroną internetową, mediami społecznościowymi i biznesem

 • personalizowania naszej strony internetowej

 • innych zastosowań.

 1. Dane osobowe zostają przesyłanie również poza granice RP oraz UE, w szczególności do partnerskich biur AuPair oraz potencjalnym rodzinom goszczącym w celu:

  • zainicjowania oraz realizacji programu AuPair

  • sprawdzenia oświadczeń i referencji dla dobra programu

  • zapewnienia wyjazdu i pobytu zgodnie z zasadami AuPair w kraju przyjmującym

  • marketingowym i reklamowym

 1. Informacje, które zbieramy, mogą być również przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

 • Chiny

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji programu AuPair.

Po tym czasie dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail /telefon oraz informacji o wyrażonych zgodach (te dane przechowywane będą jeszcze przez okres 5 lat od zakończenia realizacji usługi dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usługi).

 1. Sposób gromadzenia danych osobowych:

  • Bezpośredni:

 • poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny oraz mailowy z biurem

 • poprzez zestaw formularzy aplikacyjnych

  • Automatyczny: Przy pomocy plików cookies - są to informacje, które zostają generowane podczas korzystania z naszych stron internetowych (kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz, itp.).

 • Cookies:

Zbieramy dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród plików cookies wyróżniamy te, które:

     1. są niezbędne do działania strony

     2. wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony, ale ułatwiają korzystanie

Pamiętaj! Zawsze możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki, które umożliwią rezygnację z korzystania z plików cookie, należy jednak mieć na uwadze, że korzystanie z wielu funkcji strony będzie wtedy mocno ograniczone.

Więcej informacji odnośnie cookies: http://www.allaboutcookies.org/

  • Przy pomocy usług podmiotów trzecich:

 • Google Analytics

 • Poprzez Facebook pixel

 • Od partnerów biznesowych, np. portal AuPair.com

 • Z innych źródeł, np z mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram oraz komunikatorów (Messenger, Whatapp).

 1. Publikacja danych osobowych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej musi być poprzedzona podpisaniem zgody na wykorzystanie wizerunku w działaniach medialnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017, poz. 880) przez osobę, której te dane dotyczą.

Dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, wykorzystujemy w sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Wyrażenie zgody obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych fotografii i/lub nagrań audio i video za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych, w tym udostępnianie ich na stronie internetowej oraz profilach Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia na portalach społecznościowych.
Bez wyraźnej zgody nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

 1. Dane osobowe, które użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej/w mediach społecznościowych lub przesyła do publikacji na naszej stronie internetowej/mediach społecznościowych, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

 2. Użytkownik nie ma prawa do wnoszenia roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi w mediach społecznościowych/na stronie internetowej.

 3. Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż na potrzeby realizacji programu Au Pair konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych: oświadczenia o karalności lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz stanu zdrowia