Wymagania dotyczące wizy zależą od kraju goszczącego - zazwyczaj wyczerpującą informację dotyczącą wymagań wizowych można otrzymać w ambasadzie kraju goszczącego.

Jedynym krajem goszczącym, dostępnym w programach AuPair.pl, który wymaga od Au Pairs z Polski uzyskania wizy, są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

W celu rozpoczęcia oficjalnie zatwierdzonego programu edukacyjno-kulturowego Au Pair w USA konieczne jest uzyskanie wizy J-1. Na chwilę obecną koszt uzyskania wizy J-1 wynosi 160$ i opłata ta jest uiszczana jednorazowo na konto ambasady/konsulatu. Nie podlega zwrotom w przypadku odmowy wizy lub rezygnacji z wyjazdu.

Do uzyskania wizy J-1 konieczne są m.in. następujące dokumenty:

1. Paszport ważny przynajmniej 2 lata
2. Jedno zdjęcie spełniające następujące wymogi:

  • zdjęcie musi być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • precyzyjne wymiary: kwadrat 5 cm x 5 cm;
  • fotografia może być czarno-biała lub kolorowa;
  • tło jasne i jednolite, ale nie białe;
  • długość twarzy od czubka głowy do brody musi wynosić 3 cm;
  • wzrok oraz twarz skierowane prosto w obiektyw;
  • uszy widoczne (oboje uszu, nie tylko jedno);
  • zdjęcie nie może być zrobione w ciemnych okularach;
  • bez nakrycia głowy, z wyjątkiem powodów religijnych, nawet w takich wypadkach twarz musi być całkowicie widoczna.

3. Wypełniony formularz DS-160
4. Formularz DS-2019
5. Kopia legitymacji studenckiej oraz 3 stron indeksu lub dyplom ukończenia szkoły średniej