Rodzina goszcząca, czyli rodzina, która decyduje się przyjąć do siebie Au Pair, musi spełniać szereg wymagań. Wymagania stawiane rodzinom goszczącym mogą różnić się w zależności od kraju goszczącego, ale w każdym przypadku rodzina goszcząca musi:

  • posiadać przynajmniej jedno, niepełnoletnie dziecko
  • używać w domu oficjalnego języka kraju goszczącego
  • zapewnić Au Pair zakwaterowanie - musi to być prywatny, niedzielony z innymi członkami rodziny, pookój
  • zapewnić Au Pair pełne wyżywienie
  • zapewnić Au Pair kieszonkowe w wysokości nie niższej niż ogólnie przyjęta w kraju goszczącym
  • mieć narodowość inną niż narodość Au Pair - program Au Pair polega na wymianie kulturowej!
  • przestrzegać zasad programu Au Pair w swoim kraju

Rodzina goszcząca musi rozumieć, że program Au Pair jest programem wymiany kulturowej i dla Au Pair jego głównym celem jest poznanie języka i kultury kraju goszczącego - między innymi dlatego tak ważne jest, by Au Pair miała możliwość poznania języka “od kuchni”, podczas wspólnego mieszkania z rodziną goszczącą, i by rodzina posługiwała się oficjalnym językiem kraju goszczącego na co dzień. Rodzina goszcząca musi również umożliwić Au Pair uczęszczanie na kurs językowy - nawet jeśli nie jest zobowiązana do opłacenia jego kosztu, powinna zorganizować dla Au Pair transport na zajęcia.

Rodzina goszcząca powinna zdawać sobie sprawę z tego, że idea programu Au Pair jest daleka od zatrudnienia niani na pełen etat, ogrodniczki czy sprzątaczki. Program Au Pair jest programem wymiany edukacyjno-kulturowej i tak też powinien być rozumiany.