Rodzina goszcząca, czyli rodzina, która zdecydowała się wziąć udział w programie Au Pair i przyjąć Au Pair pod swój dach, musi podczas pobytu wywiązywać się z szeregu obowiązków. Ogólnie można powiedzieć, że rodzina goszcząca zaobowiązuje się do:

  • Zapewnienia Au Pair prywatnego, jasnego pokoju z ogrzewaniem i innymi udogodnieniami
  • Zapewnienia Au Pair wyżywienia, czyli przynajmniej 3 posiłków dziennie - Au Pair podczas pobytu powinna być traktowana jak członek rodziny!
  • Przestrzegania maksymalnej liczby godzin pracy Au Pair - Au Pair nie powinna pracowac dłużej, niż jest to zaznaczone w oficjalnych wymaganiach programowych w danym kraju goszczącym
  • Zapewnienia Au Pair kieszonkowego, wypłacanego co tydzień/miesiąc w ustalonej wysokości. Wysokość kieszonkowego nie powinna być niższa niż ogólnie przyjęta w wymaganiach programowych kraju goszczącego
  • Zapewnienia Au Pair przynajmniej 2-4 tygodnie płatnego urlopu podczas rocznego programu (lub proporcjonalnie mniej podczas krótszych programów)
  • Umożliwienia Au Pair uczestnictwa w kursie językowym - rodzina goszcząca powinna tak ustalić plan dnia Au Pair, by mogła ona brać udział w zajęciach językowych
  • W zależności od kraju goszczącego, rodzina goszcząca może mieć obowiązek opłacenia ubezpieczenia lub kosztów podróży Au Pair

 

Jakie obowiązki mają rodziny goszczące w poszczególnych krajach?

 

Kraj goszczący Koszt podróży Ubezpieczenie zdrowotne Kurs języka obcego Lokalna komunikacja Zakwaterowanie i wyżywienie Kieszonkowe
Austria nie opcjonalnie częściowo nie tak 480 Euro
Belgia częściowo opcjonalnie tak nie tak 450 Euro
Francja  nie opcjonalnie nie tak tak 320 Euro
Hiszpania nie nie nie nie tak 400 Euro
Holandia częściowo opcjonalnie tak nie tak 340 Euro
Irlandia nie nie nie nie tak 400 Euro
Niemcy opcjonalnie tak częściowo tak tak 260 Euro
Norwegia częściowo tak tak nie tak 5600 NOK
Szwajcaria częściowo tak tak nie tak 700 Euro
Szwecja nie nie nie nie tak do 5000 SEK
UK opcjonalnie nie nie nie tak do 600 GBP
Włochy nie nie nie nie tak 400 Euro
USA tak tak tak nie tak do 1000 USD