Program Au Pair jest programem edukacyjno-kulturowym, w ramach którego Au Pairs powinny poznać kulturę i, co równie ważne, język kraju goszczącego. Trudno jednak wybrać się na drugi koniec świata nie znając nawet podstaw języka!

W Europie, Kolumbii i Filipinach poziomy biegłości językowej określa się 6-cio poziomową skalą, determinującą poziom zaawansowania osoby uczącej się języka obcego. Poziomy biegłości językowej opisane są jedną literą i jedną cyfrą.

Poziom A

A1 - początkujący

Uczący się potrafi się przedstawić i sformułować proste pytania dotyczące życia prywatnego, rozumie i potrafi użyć proste zwroty dotyczące życia codziennego. Podtrzymanie rozmowy jest możliwe tylko przy czynnej pomocy ze strony rozmówcy.

A2 - niższy średnio-zaawansowany

Uczący się rozumie wypowiedzi i bardziej złożone wyrażenia związane z życiem codziennym; jest w stanie porozumiewać się w codziennych, typowych sytuacjach. Potrafi skonstruować wypowiedź na temat związany z codziennym życiem.

Poziom B

B1 - średnio-zaawansowany

Uczący się rozumie ogólne znaczenie jasnego przekazu, wyrażanego na standardowe tematy (praca, szkoła, hobby) oraz potrafi porozumieć się w większości sytuacji dotyczących życia codziennego i komunikacji. Potrafi wyrazić swoje opinie i plany oraz opisać swoje doświadczenia używając niewyszukanego słownictwa.

B2 - wyższy średnio-zaawansowany

Uczący się rozumie ogólny przekaz skomplikowanych tekstów dotyczących zróżnicowanych, często abstrakcyjnych tematów. Potrafi podtrzymać płynną rozmowę i wyrażać opinie w szerokim zakresie tematów.

Poziom C

C1 - zaawansowany

Uczący się na poziomie C1 rozumie znaczenie złożonych, długich tekstów, często o znaczeniu abstrakcyjnym lub alegorycznym. Wypowiada się spontanicznie i używa właściwych sformułowań. Potrafi wyrazić opinie dotyczącą złożonych problemów, wypowiada się płynnie oraz poprawnie stylistycznie i gramatycznie.

C2 - profesjonalny

Uczący się na poziome C2 rozumie praktycznie każdy tekst czy wypowiedź w języku obcym. Ten poziom biegłości językowej oznacza, że osoba ucząca się języka umiejętnościami dorównała osobom posługującym się tym językiem jako swoim ojczystym. Potrafi formułować dowolne teksty czy wyrażenia, wyrażać opinie na dowolne tematy, zawierać w nich alegorie i przenośnie.