Osoby chcące uczestniczyć w programach organizowanych przez AuPair.pl powinny spełniać pewne wymagania. Aplikantki powinny posiadać doświadczenie w opiece nad dziećmi (akceptowane jest również doświadczenie nabyte w rodzinie). Au Pairs podczas procedury aplikacyjnej muszą złożyć m.in.: referencje opieki nad dziećmi, opinię o kandydacie, zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o niekaralności. Pozostałe warunki, jakie należy spełniać, to m.in.:

  • wiek pomiędzy 18-tym a 30-tym rokiem życia
  • wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe
  • stan wolny, brak posiadania własnych dzieci
  • znajomość języka hiszpańskiego w stopniu komunikatywnym lub angielskiego w stopniu bardzo dobrym
  • dobry stan zdrowia, dojrzałość psychiczna i odpowiedzialność
  • sympatia do dzieci i umiejętność opiekowania się nimi
  • mile widziane prawo jazdy Kat.B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu