Długość pobytu Au Pair w kraju goszczącym zależy od wielu czynników. Program Au Pair musi byc zgodny z wymaganiami programowymi kraju goszczącego; powinien być równiez dostosowany do potrzeb rodziny goszczącej i Au Pair. Zwykle programy Au Pair organizowane są na od 3 do 12, a nawet 24, miesięcy.

Krótkoterminowe programy, trwające czasem nawet krócej niż 3 miesiące, są zwykle organizowane na wakacje - aplikacje na nie należy składać zwykle od początku roku. Programy trwające ponad 4 miesiące dostępne są cały rok - ich długość zależy już przede wszystkim od planów rodziny goszczącej.

Nierzadko zdarza się, że programy są planowane na 10 miesięcy - czyli na dlugość roku szkolnego - i tak też się rozpoczynają i kończą. Dłuższe niż 10 miesięcy programy są szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli istnieje konieczność aplikacji o wizę, długość pobytu musi być wcześniej dokładnie ustalona, bowiem jakiekolwiek zmiany w tym zakresie pociągną za sobą konieczność ponownej aplikacji.